Många patienter från andra län på Akademiska

Nästan var tredje patient som vårdas på Akademiska sjukhuset i Uppsala är från andra län. Det innebär att Akademiska sjukhuset ligger i topp bland regionsjukhusen i hela Sverige, när det gäller andelen patienter som kommer från andra håll än det egna länet.
-Skälet är att vi är ett stort sjukhus i ett litet landsting, säger Leif Lyttkens biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset. Det är den högspecialiserade vården som andra landsting, främst Västmanland, Gävleborg och Dalarna, köper av Akademiska sjukhuset. Transplantationer, neurokirurgi, komplicerade förlossningar och kvinnosjukvård är några exempel på vård som Akademiska specialiserat sig på. Samtidigt köper Uppsala läns landsting mest vård av andra, bland dem landsting som har ett regionsjukhus. Det beror, enligt Leif Lyttkens, på att många upplänningar väljer att utnyttja de gränsavtal som finns, tex att söka vård i Stockholm om man arbetspendlar dit.