Bibliotek och idrottsanläggningar ligger illa till

Nu kan Älvkarleby kommun tvingas spara in på bibliotek och idrottsanläggningar. Kommunens ekonomi är i kris.
Kommunen måste spara överallt men värst drabbar det fritidsförvaltningen. Upplandsnytt har tidigare berättat om de stora ekonomiska problemen i Älvkarleby. Ekonomin har under flera år varit dålig. Pengarna som kommunen får in genom skatter räcker inte till att betala personalens löner och andra kostnader. Stora förluster görs fram för allt inom socialomsorgerna.