Nytt uppsalaföretag med nytt koncept

Ett stort företag för små företag. Det är tanken bakom det nya uppsalaföretaget Technosite.
Idén är att flera småföretag ska hyra in sig på Technosites kontor. För att kunna ta del av ett storföretags fördelar. Det nya Uppsala företaget vänder sig framför allt till konsultföretag inom bioteknologi, it och andra tjänstekonsulter. Små företagen i det större företaget ska lära sig av varandra och uppmuntras att samarbeta i olika projekt. Kontorsplatserna går att hyra permanent eller bara för en kortare period.