Transport av flygbränsle ska nu avgöras

Uppsala kommun får nu stöd av Naturvårdsverket. Banverket måste söka miljötillstånd för att transportera flygbränsle från Gävle hamn till Arlanda.
I ett remissyttrande till Miljödomstolen står att transporterna kan hota viktiga vattentäckter i händelse av olycka. Banverket har hela tiden hävdat sin lagliga rätt att fritt bedriva järnvägstransporter och Miljödomstolen ska nu slutligen avgöra frågan.