Robin Hood-skatt drabbar Håbo igen

Håbo kommun är tillsammans med nybildade Knivsta kommun de två kommuner i Uppsala län som drar en nitlott när 26 miljarder kronor ska omfördelas i det så kallade skatteutjämningssystemet. Håbo ska totalt lämna ifrån sig drygt 62 miljoner av sina skattemedel, Knivsta får lämna ifrån sig 4,5 miljoner kronor.
För att alla kommuner ska ha samma ekonomiska förutsättningar, sker varje år en omfördelning av kommunernas skattepengar. Håbo kommun har de senaste åren fått betala till systemet och så blir det alltså också i år. Länets övriga kommuner får istället pengar i det här utjämningssystemet. Mest får Tierps kommun, knappt 9 200 kronor per invånare. Enligt statistiska centralbyrån, SCB, som gjort beräkningarna hamnar Håbo kommun högt eftersom det är många unga i kommunen, samtidigt som kostnaderna för äldreomsorgen är låg i jämförelse med andra kommuner. Samma system finns även inom landstingen och där är Uppsala läns landsting tillsammans med Stockholm de enda i landet som förlorar pengar vid utjämningen. Cirka 30 miljoner försvinner i år ur landstingets kassa i Uppsala län. Kontakta reportern: Anncharlotte Carlsson