Gamla verkstäder ska undersökas

I 16 av 33 undersökta platser i länet är risken stor för markföroreningar.
Det är länets äldre bilverkstäder och området där gamla Nymans verkstäder i Uppsala legat som kartlagts i en studie. Områdena anses nu så pass intressanta att länsstyrelsen ska gå vidare med markprovtagningar. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.