Aluminium mot algblommning

Ett sätt att få stopp på de giftiga algblommningarna i Östersjöns skärgård skulle kunna vara att tillsätta aluminium till bottnarna. Det skulle binda fosforn som bidrar till övergödningen enligt ett förslag till Naturvårdsverket. Det är Sven Blomqvist docent i Systemekologi vid Stockholms universitet som på Naturvårdsverkets uppdrag i ett års tid utrett hur fosforn skulle kunna bindas till Östersjöns bottnar så att inte övergödningen och den tillhörande algblomningen fortsätter.

Problemet är att övergödningen lett till syrefria bottnar, det i sin tur frigör den fosfor som är bunden i östersjöns bottnar något som under sommaren kan leda till algblomningar. Sven blomqvist säger att det därför gäller att hitta något som inte är känsligt för syrebristen på bottnarna och som därmed kan binda fosforn vid bottnen.

Han har gett Naturvårdsveket tre förslag: ett är att tillföra aluminium i någon form och på så sätt binda fasts fosforn i bottensedimenten. ett annat försalg är att tillföra kalk, ett tredje att tillföra kalcium som när det bildar minralet apatit binder fosforn.

En lösning skulle också kunna vara att kombinar dessa tre för att hindra att östersjönbs syrefria bottnar släpper ut fosfor och skapr algtblomning enligt docent Sven Blomqvist docent i Systemekologi vid Stockholms universitet

Johan Westerberg
johan.westerberg@sr.se