Vårdkonflikten växer - ny strejk i dag

Vårdkonflikten, som nu pågått i två veckor, utökas ytterligare i dag. Klockan 12 träder vårdförbundets andra strejkvarsel i kraft.
I tre dagar kommer strejken att bli extra kännbar för arbetsgivarparten eftersom de första strejkåtgärderna inte avslutas förrän på torsdag.

Det här har gjort att Akademiska sjukhuset inför intagningsstopp på samtliga avdelningar för att hantera situationen, säger biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson.

– Vi måste hantera de patienter som söker akut. Därför har vi infört det vi kallar intagningsstopp, som innebär att patienter som kommer för planerad vård och behandling på samtliga enheter på sjukhuset får sina behandlingar skjutna på framtiden.

För att klara av den dubbelstrejk som nu blir inför Akademiska sjukhuset alltså intagningstopp på alla sjukhuset avdelningar. Det betyder att planerad vård som inte är akut skjuts på framtiden, eftersom vårdplatserna behövs till de patienter som ligger på avdelningarna som berörs av strejken. Biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson ser att det andra strejkvarslet ställer till fler problem.

– Den största svårigheten är att dels kunna hitta vårdplatser till våra patienter, dels betyder det att vi inte kommer att kunna bedriva operationsverksamhet som vi gjort tidigare, då uppvakningsavdelningen kommer att minska sitt antal vårdplatser med ungefär hälften.

Den dubbla strejken varar fram till torsdag, då sjuksköterskorna som strejkat längst går tillbaka till sina arbeten. En av dem är Gunhild Eriksson, sjuksköterska på Akademiska sjukhusets bemanningsresurs.

– Det har gått bra. Alla jag har mött har varit postiva och stött oss i kampen. Nästa strejk kommer att ställa till mycket för arbetsgivaren.

– Det sätter ytterligare press på arbetsgivaren, säger sjuksköterskan Viktor Ekström. Det har ju haft effekt det vi har gjort. Förhoppningsvis känner de av det och trycker på uppåt i sin organisation för att de ska komma fram till ett avtal.

När varsel två träder i kraft i dag klockan tolv stänger också Sjukvårdsrådgivningen. Och i Tierp stängs akutmottagningen och lab. Patienttrycket väntas då öka på Närakuten i Uppsala, och ambulansverksamheten kan också få fler körningar.


Christine Odén
upplandsnytt@sr.se