Skötare förgrep sig på anorektiker

Mentalskötaren hade huvudansvaret för en ung, svårt sjuk anorexipatient vid Akademiska sjukhuset. När flickan skrevs ut från sjukhuset utnyttjade han henne sexuellt. Nu har Svea hovrätt fastställt tingsrättens villkorliga dom mot mannen.
Flickan togs in på sjukhuset 1997 då hon led av svår depression och anorexi. Skötaren, som är i 40-årsåldern, fick huvudansvaret för hennes behandling. Han var bland annat med och räddade hennes liv genom tvångsmatning. Han var också med och stöttade flickan under rättegångar om sexuella övergrepp som hon tidigare utsatts för. Skötaren i papparoll Tingsrätten beskriver hur starkt beroende flickan var av skötaren, som hjälpt henne genom den mycket svåra akuta anorexiperioden. Han hade tagit på sig en papparoll och kunde hjälpa henne att hantera sin ångest. Ett av flickans problem var att hon på grund av de tidigare övergreppen hade svårt att säga nej till sexuella inviter. Detta var skötaren väl medveten om, skriver domstolen. Sommaren 1999 skrevs flickan ut men skötaren stod kvar som hennes kontaktperson. Behandlingen bestod i "hembesök med syfte att genom social träning dämpa hennes ångestattacker". Utnyttjade sin ställning På hösten samma år hade skötaren flera samlag med flickan, som då var 19 år. Domstolen anser att flickans djupa beroende av skötaren var skälet till att hon accepterade att ha samlag med honom. Detta tillsammans med att hon tidigare varit utsatt för sexuella övergrepp och den stora åldersskillnaden mellan dem gör att skötaren döms för att allvarligt ha utnyttjat flickans beroendeställning. Hon insjuknade senare på nytt i depression. Övergreppen avslöjades då flickan visade brev som skötaren skrivit för sin nya terapeut. En anmälan gavs in till Socialstyrelsen, som lämnade ärendet vidare till åtal. Vårdaren, som inte längre får arbeta inom vården, har erkänt att han gjort sig skyldig till tjänstefel. Han ska betala skadestånd till flickan med 60 000 kronor. Ewa Tures/TT