Uppsala

Fel att tillåta bygge i Hågadalen

Länsstyrelsen har för andra gången i rad gett Uppsala kommun backning på beslutet att tillåta ett bygge i en del av naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

Att kommunfullmäktige, när de beslutade att göra om en del av reservatet till tomtmark, samtidigt utökade reservatet i en annan ände, spelar ingen roll, menar Länsstyrelsen i sitt beslut.

Kommunen kan överklaga beslutet till regeringen.