uppsala

För lite utbildning för veterinärer

Arbetsmiljöverkets veterinärer får inte tillräckligt med utbildning för att klara det nya uppdraget att inspektera djurskyddet på slakterier.

Det rapporterar arbetsmiljöombudet vid Livsmedelsverkets köttillsynsenhet i Uppsala som också anser att alla inspektioner bör ställas in tills åtgärder vidtagits. Redan 2005 utlovades en veckas utbildning i djurskyddsfrågor, men ingen utbildning har än så länge planerats eller genomförts.