Uppsala

Mer pengar till ung och gammal

Idag presenterade Uppsalas styrande politiker hur skattebetalarnas pengar ska användas under 2009. Skolan och äldreomsorgen får mer pengar jämfört med i år och alliansen håller sitt löfte om ytterligare 10 öre i skattesänkning.

Moderaten Gunnar Hedberg är kommunstyrelsen ordförande och är tydlig med att löften inte ska svikas.

- Vårt löfte till Uppsalaborna var att sänka skatten med tio öre i tre år och de löften håller vi så det här är tredje sänkningen, säger han.

- Men kan inte de pengarna gå till skolan och de äldre som behöver mer?

- Nu har vi ju gjort det här löftet och vi ökar också kraftigt, storleksordningen 50 miljoner kronor, både till skola och äldreomsorg, förklarar Gunnar Hedberg.

Skolan och äldreomsorgen är de två områden som Uppsala-alliansen nu vill lägga extra pengar på. Drygt 52 miljoner kronor till barnomsorg och skola och drygt 46 miljoner kronor till äldreomsorg. Det är äldreomsorgen som är den stora vinnaren om man tittar på hur stor del av satsningen som inte kommer ätas upp av de ökade kostnaderna av bl.a löner och priser. Rent konkret handlar det om att skapa fler vårdboenden och målet är 500 nya platser innan mandatperioden är slut. Under 2009 hoppas man på att ytterligare ett nytt boende i Sävja ska stå klart.

Uppsalas Skolor och barnomsorg får alltså också en slant extra i budgeten. Här finns det dock en lite risk för att lokalkostnaderna kan komma att kosta mer än beräknat och då äta upp delar av satsningen som egentligen är tänkta för undervisning och lärartäthet. Men Cecilia Forss moderat politker med ansvar för förskola och grundskola är inte orolig för det.

- Den generella uppräkningen är så pass stor och det i kombination med vårt arbete med att få ned lokalkostnaderna, få rimliga kostnader för barnomsorgslokalerna, det kommer att få utslag full ut under 2009. Det är pengar som vi har lovat ska gå till verksamheten och det kommer det att göra också, säger hon.

Förutom mer personal i skola och barnomsorg vill alliansen satsa på en ännu bättre läs- och skrivundervisning i de lägre årskurserna i grundskolan och man vill också göra starten i förskoleklass mer flexibel.

- Det är ett mål som vi inte har hunnit genomföra ännu. Det hoppas vi ska komma igång till 1 januari 2009. Barn som känner att de vill gå vidare till förskolaklass ska kunna göra det, antingen en termin tidigare eller en termin senare, berättar Cecilia Forss.

Oppositionen har under eftermiddagen fått se Alliansens förslag på budget för 2009. Socialdemokraternas Lena Hartwig har en del att säga om det.

- Jag tycker att det är väldigt allvarligt när man både har en skattesänkning och att man dessutom har ett avkastningskrav. Vad som också är allvarligt är att det är en underbalanserad budget med minus 42 343 000 kronor, säger hon.

Längst ner på en av de 77 sidorna som utgör Alliansen budgetförslag så hittar vi en 8-siffrig summa med ett minustecken framför. Det är där det syns att Gunnar Hedberg och hans allianskollegor är och naggar i det årliga överskott som ska finnas till för att säkra bl.a investeringar för framtiden.

- Det tycker vi oss våga göra efter som det är en del av överskottet. Eftersom vi i övrigt jobbar med en försiktighetsprincip så är jag övertygad om att när vi gör bokslutet för 2009 så kommer vi ändå ha klarat det här överkottsmålet på 2% som vi har, förklarar Gunnar Hedberg.