Uppsalahem slopar köförmåner

De kritiserade personalförmånerna inom Uppsalahem, där personalen kan gå före bostadssökande i bokön, kommer att försvinna. Uppsalahems styrelse beslutade idag att ge bolagets ledning uppdraget att ta fram en helt ny uthyrningspolicy.
Samma regler för alla, det är riktlinjerna för den nya policyn som ska vara klar till i början på juni. Oavsett om du är anställd på Uppsalahem, bor inom Uppsalahem eller saknar bostad helt ska det vara en och samma kö och samma förutsättningar. - Vi är ett bostadsbolag för all Uppsalabor, då kan vi inte gynna vissa, säger ordföranden i Uppsalahem Annika Lindh, som därmed gör helt om jämfört med hennes företrädare, som ville utöka förmånerna. Granskning rörde upp Det var efter Upplandsnytts granskning av det kommunala bostadsbolaget i början av året som kritiken mot Uppsalahems uthyrningspolicy växte sig stark. Att attraktiva lägenheter hyrdes ut utan att alla sökande haft en chans att konkurrera om dem och den ovanliga förmånen att personal kunde tillgodoräkna sig anställningsår gånger en och en halv, upprörde både hyresgästförening, studentkår, bostadssökande. - Jag har blivit uppringd av mammor vars barn har en hopplös situation, boende och personal kommer före i kön hela tiden, säger Annika Lindh. Gäller retroaktivt? Exakt hur den nya policyn kommer se ut är för tidigt att säga. Till exempel måste juristerna se över om den nya policyn kan gälla retroaktivt. Annika Lindh och styrelsen vill att hela kösystemet ses över, men klart är alltså att personalförmånerna ska bort. Det kommer dock att bli fler förändringar. Det måste gå snabbare att hyra ut lediga lägenheter - går det snabbare kan Uppsalahem kanske också komma tillrätta med problemet med de lägenheter idag hyrs ut utan att alla i kön får chansen.