uppsala

Sex bilar brann under natten

Sammanalagt sex bilar förstördes vid en brand inatt på Oskar Arpis väg i Uppsala. Branden började någon gång vid 01.30, och polisen misstänker att den var anlagd.

Som brandförloppet ser ut verkar det ha börjat brinna i en av bilarna, och sen har elden spridit sig till de övriga fem. Nattens brand är den senaste i en lång rad anlagda bilbränder i Uppsala.