enköping

Delar av hamn kan rasa ner i Enköpingsån

Naturens krafter frestar hårt på kajerna längs Enköpingsån. I två års tid har delar av en promenadväg intill småbåtshamnen vid Klosterparken varit avspärrat på grund av rasrisk.

Nu är kommunen på gång att säkerställa området men varvschefen på Enköpings Segelsällskap, Peter Wikman, tycker att reparationen borde har gjorts för längesen. Han tycker att båtägarna utsatts för onödigt stora risker.
- Det känns inget bra alls. Det blir trångt att ta sig fram och det värsta som kan hända är att någon trillar i, säger han.

Det är bara de som haft sin båtar förtöjda vid bryggan i riskområdet som har fått gå förbi kommunens säkerhetsstaket. Att naturens krafter kunnat underminera marken intill bryggan beror på ett gammal konstruktionsfel. Till en början såg det ut att bli mycket kostsamt att säkerställa området men nu har parkkontoret hittat en lösning där gräver ur och stabiliserar marken till priset av några hundratusen kronor.
- Vi har tittat på olika lösningar, och nu har vi en som vi tror på. Det säger Tomas Lindvall som är parkchef.

I början av sommaren hoppas parkkontoret att Enköpingsborna åter ska kunna strosa fritt intill det som i folkmun kallas för lilla hamnpottan. Men det är inte bara här som Enköping har erosionsbekymmer. Längs större delen av Klosterparkens blomrabatter ner mot ån har kommunen tvingats stagat upp marken för att undvika ras. Även de tillsynes stabila stenkajerna behöver ses över. Politikerna har nu tillsatt en hamnutredning för att få ett helhetsgrepp vad som behöver göras kring Enköpingsån och dess mynning mot Mälaren.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se