Landshövdingekritik mot regiondebatt

Landshövding Anders Björck, som varit mycket engagerad och kritisk i frågan om att slå ihop olika landsting till större regioner, tycker att de senaste diskussionerna skötts på helt fel sätt.
 – Man ska inte förhandla under hot. 

Som Upplandsnytt berättade i går så säger sig den borgerliga alliansen i landstinget nu vara beredd att ingå i en storregion tillsammans med minst fyra andra landsting, ett beslut som väntas innebära att de andra fortsätter att köpa vård från Akademiska sjukhuset. Landstingen i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg hotade ju i förra veckan med att bilda en egen region och inte längre köpa vård från Akademiska om inte Uppsala län gick med i en ny storregion.

– Jag tycker att frågan är så viktig att den inte får hastas igenom. Framför allt ska man inte förhandla under hot, och det är väl ungefär det som har skett just nu. Vissa andra landsting har ju uppenbarligen sagt att de tänker spela med de sjuka...

Anders Björck tycker nu att diskussionerna om Sveriges framtida struktur och indelning ska börja om från början.

– Ansvarskommitténs förslag är inte ett rätt svar. Man ska utgå från tillväxten i första hand, och sedan ska man naturligtvis försöka hitta en särlösning för sjukvården - gärna i form av frivilligt samarbete, gärna i form av någon nationell lösning, gärna till exempel att de stora universitetssjukhusen förstatligas.