Husby-Sjutolft

Benrester uppgrävda vid kyrkogård

Några boende i Husby-Sjutolft utanför Enköping gjorde ett makabert fynd i en slänt bakom kyrkan där. Bland löv och jord låg ett kranium och en mängd andra skelettdelar. Kyrkan säger till Enköpingsposten att det kan hända att gamla benrester följer med när jordmassor på kyrkogården grävs bort för att ge plats åt nya kistor, men beklagar det inträffade.