Anrika Polhemspriset till Uppsalabo

Årets Polhems-pris på 125 000 kronor går i år till Ove Öhman från Uppsala, för hans pionjärinsatser inom mikromekanik i plast.
Ove Öhman som idag arbetar på Uppsalaföretaget Åmic, har bland annat tagit fram ett unikt datachip för studier av proteiners funktion, vilket är centralt för dagens biotekniska forskning. Civilingenjörsförbundets Polhemspris instiftades 1876 och delas ut vartannat år för att belöna viktiga tekniska framsteg inom svensk industri och byggnadskonst.