ICA vidtar åtgärder för kötthantering

Ica har vidtagit flera åtgärder för att förbättra sina rutiner för kötthantering.

I bolagsrapporten som presenterades i dag skriver Ica att en enhetlig kvalitetsstandard håller på att tas fram och att en ny ansvarsnämnd för Ica-handlare har föreslagits. Ändringarna kan införas efter handlarnas förbundsstämma 20 maj.

Det var i vintras som det uppmärksammades att flera Ica-butiker i Uppland fuskat med märkning och hantering av kött.