Flera postutdelningsmissar av CityMail

Företaget CityMail, som började dela ut post i Uppland för en månad sedan, har flera problem. En familj i Skogstibble fick sina räkningar flera dagar efter att de skulle ha varit betalade.

Upplandsnytt har tidigare uppmärksammat att hushåll på Gräsö och i Östhammars kommun fått betala för att lösa ut post som företaget skickat om med den ordinarie postgången, men som haft för lite porto.

Förra veckan dumpade en av brevbärarna i Uppsala runt 300 brev och räkningar. Breven som skulle ha delats ut på två gator i Salabacke-området hittades av en privatperson i en sopkorg och kunde på så sätt räddas. Brevbäraren är nu avstängd och händelsen polisanmäld av företaget.

CityMails utdelningschef Patrik Östberg säger till Upplandsnytt att det har varit problem att hitta en del brevlådor, men att man arbetar för att lösa det. Han tycker dock inte att upplänningarna ska ha överseende med förseningarna nu när det gått en månad.