Uppsalahem planerar bygga snabbare

Uppsalahem har planer på att snabba på bostadsbyggandet inom bolaget. På gårdagens styrelsemöte beslutades att undersöka möjligheten att 600 nya lägenheter per år ska byggas. Uppsala studentkår välkomnar initiativet, men betonar att det är viktigt att hyresnivåerna i så fall inte blir för höga.