Uppsala

Kritik mot flyktingbarnmottagande

I Rädda Barnens rapport över kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn har fem kommuner jämförts. En av dem är Uppsala, som kritiseras för att det bland annat tar för lång tid innan barnen får börja skolan.

I Uppsala har många fått vänta en månad, något som både personal på asylboendet och Rädda barnen tycker är för länge. 16-årige Rashan Kardo från Irak ville som de flesta andra ensamkommande flyktingbarn börja skolan på en gång.

– Skolan är bra. Man kan känna att man lever i Sverige, för man ser svenskar, man går i skolan med dem, skolan är bra.

Susanne Platerud, uppdragsstrateg i Uppsala kommun, är medveten om problemet och vill korta väntetiderna.

– Det har vi fört en diskussion om på kontoret och där har vi sagt i uppdraget till skolan och verksamheten att man måste lösa det här på ett tidigare stadium. Det är så viktigt för de här barnen att få komma igång, och vi kollar det speciellt.

Något annat som Rädda Barnen kritiserat Uppsala kommun för när det gäller mottagandet av de ensamkommnade flyktingbarnen är att asylboendet inte är ett så kallat HVB-hem. Barbro Alm är en av de två rapportförfattarna på Rädda barnen.

– Uppsala är en av de kommuner som valt att inte klassa sitt asylboende som HVB. Det ska vara HVB-hem för då gäller speciella regler för uppföljning, för dokumentation och för hur mycket personal det ska vara där och så vidare.

Men i dagarna klassades asylboendet i Uppsala om till ett HVB-hem. Det innebär att uppdragssidan inom kommunen minst en gång per år kommer att göra tillsyn, något man på asylboendet inte haft någon gång sedan starten i april 2007.

Rapporten har också uppmärksammat att Uppsala kommun haft svårt att hitta boende för de ensamkommande flyktingbarn efter det att de fått uppehållstillstånd.

– Kedjan från asylboende till så kallat PUT-boende har man inte hunnit bygga upp, säger Barbro Alm. Det har resulterat i att barn som fått uppehållstillstånd har fått bo kvar på boendet som är avsett för asylsökande barn.

Men även där kan uppdragsstrategen Susanne Platerud berätta att Uppsala kommun bättrat sig.

– Det är vi fullt medvetna om. Redan i höstas började vi arbeta för att ordna det här. Totalt har vi nu 47 platser som kommer att bli tillgängliga under året. 15 av dem redan på måndag den 12 maj.

De fem kommunerna som Rädda barnen tittat på i rapporten är: Härnösand, Uppsala, Lessebo, Kalmar och Eskilstuna.

I juli 2006 gjordes en lagändring som innebar att ansvaret för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen flyttades över från Migrationsverket till landets kommuner. Rapporten kommer fram till att det i stort blivit bättre sen kommunerna tagit över.

Monika Titor
monika.titor@sr.se