Klart hur Musikens hus ska krympas

Nu är det i princip klart hur Uppsalas Musikens hus kommer att se ut om det blir verklighet. Styrgruppen för konsert- och kongressanläggningen klubbade idag ett förslag till utseende.
Huset blir mindre än de ursprungliga planerna och gruppen menar att man kommer att hålla sig runt de 300 miljoner kronor som investeringen får kosta. Arkitekterna från Henning Larsens Tegnestue kom idag till Uppsala med ett sista förslag till hur konsert- och kongressanläggningen kan förändras för att det ska bli mindre och billigare att bygga. Förslaget, som styrgruppen nu valt att skicka fram till kommunstyrelsen innebär att husets storlek minskas från 17 000 kvadratmeter till 13 700. Det som försvinner då är bland annat ett personalgarage, runt 100 platser i den stora konsertsalen och en del kontorsytor som var tänkta för uthyrning. Men enligt arkitekterna har inga funktioner förändrats - främst är det biytor som försvunnit. När det gäller hur mycket huset kommer att kosta att bygga, uppskattar styrgruppen att man kommer att hålla sig runt de 300 miljoner kronor som kommunfullmäktige satt som tak. Själva bygget kommer enligt kalkylerna att kosta 285 miljoner, bortsett från bland annat anslutnings- och räntekostnader som man inte räknat på än. Sen tillkommer också kostnader för att riva de gamla huser på tomten och konstnärlig utsmnycknin, som styrgruppen inte tycker att man ska räkna in i investeringsbudgeten. Kontakta reportern: Lisa Helgesson