Kommunanställda känner sig tystade

Kommunanställda som har synpunkter på hur verksamheten fungerar, känner sig uppmanade att inte kontakta politikerna. Flera anställda har hört av sig till politiker i Uppsala och berättat att de har fått höra att all information till politikerna måste gå via verksamhetens ledning.
Jan-Ove Jerrestål, folkpartistiskt oppositions- kommunalråd är en av de politiker som reagerat på uppgifterna. - Vi har blivit kontaktade av flera anställda som sagt att i samband med den nya organisationen så är det många som har uppfattat att det inte är så populärt att som anställd kontakta politiker, säger han. Jan-Ove Jerrestål talar om 7-8 fall där personal, främst inom förskolan, har fått höra att "kommunen ska tala med en tunga", att "all information ska gå via ledningen" och att den nya kommunorganisationen ska drivas i "en bolagsliknande form" och då gäller lojalitet med ledningen. Och oavsett om det rör sig om en uttalad uppmaning eller ett missförstånd, så är det allvarligt, menar Jan-Ove Jerrestål. Kommunstyrelsens ordförande, Lena Hartwig, har också hört talas om problemet och begärt en förklaring från den nämnd som ansvarar för personalen inom Vård- och bildning. - Givetvis har anställda inom Uppsala kommun rätt att prata med vem de vil, säger hon. Det kan ingen förbjuda dem. Åsa Blommé som är produktionsdirektör för Vård- och bildning säger att hon inte kan förstå hur dom anställda har fått den här uppfattningen: - Vi har inte haft någon som helst information eller diskussion omkring de här frågorna, säger hon. Och hon förstår inte hur det här missförståndet kan ha uppstått. Kontakta reportern: Åsa Mendel-Hartvig