Musikens hus budget får kritik

Styrgruppen för ett Musikens hus i Uppsala har misslyckats med sitt uppdrag - det säger miljöpartisten Niclas Malmberg efter att styrgruppen i dag klubbade förslaget till hur en nedbantad version av Uppsalakristallen ska se ut.
Sedan förra sommaren har styrgruppen för en konsert- och kongressanläggning arbetat för att få ner kostnaderna för att bygga det vinnande arkitektförslaget till de 300 miljoner som fullmäktige sagt att projektet får kosta. Och i dag klubbade styrgruppen förslaget till hur huset ska förändras. Till det yttre blir det inga större ändringar, men golvytorna minskas från 17 000 till 13700 kvadratmeter. Orsaken till att man velat dra ner husets storlek är att minska kostnaderna. Och Lena Hartwig, som är ordförande i styrgruppen säger att kostnaden för själva bygget nu hamnar runt de 300 miljonerna som var fullmäktiges ram. Men då räknar man inte in vissa kostnader, som konstnärlig utsmyckning och rivningen av husen som står på tomten i dag Det här tycker en av projektets främsta kritiker, miljöpartisten Niclas Malmberg, är att försöka trolla med siffrorna. - Man har misslyckats med att få ned kostnaderna och då ägnar man sig istället åt kreativ bokföring, säger han. Han tycker också att det är helt fel av kommunen att statsa på ett Musikens hus samtidgit som man riskerar att gå flera hundra miljoner back - men Lena Hartwig menar att det här inte drabbar annan verksamhet: - Skolans budget idag omfattar idag 1,5 miljarder. Det här är en årlig driftskostnad på 20 miljoner, säger hon. Så de som idag säger att vi tar från skolan till kulturen har inte tittat ordenligt på siffrorna.