nedre dalälven

Största myggbekämpningen någonsin

Under fredagen började bekämpningen av stickmyggor i Nedre Dalälven. Det är det största området någonsin som ska bekämpas – runt 1000 hektar från Avesta i väster till Kågbo, norr om Söderfors, i öster.

I dag började bekämpningen av stickmyggor i Nedre Dalälven. Bekämpningen, som utförs med helikopter, beräknas ta fem till sex dagar.

Det är stickmyggornas larver som dödas med ett bekämpningsmedel som kallas för BTI och är giftsporer från en bakterie.

Anledningen till att man bekämpar är att det kan bildas stora mängder stickmyggor när markerna kring Nedre Dalälven översvämmas.

Trycket från de som bor i området att bekämpa myggen är stort men länsstyrelsen i Gävleborg har satt sig emot bekämpning i flera områden på grund att att Nedre Dalälven, och särskilt Färnebofjärden och dess nationalpark, har mycket stora naturvärden. Dessutom finns det forskare som säger att bekämpningsmedlet inte är tillräckligt utrett. Professor Jan Lundström vill ändå bekämpa inne i nationalparken.

- I delar av nationalparken finns det behov, baserat på de önskemål och klagomål som finns från de som bor i Gysinge och Österfärnebo, menar Jan Lundström.

Totalt beräknas bekämpningen kosta runt 1,5 miljoner kronor.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se