Äldre äter för mycket medicin

Gamla äter ofta mycket mer medicin än de egentligen behöver. Det visar en unik studie av läkemedelshanteringen på sju äldreboenden i länet.
I våras gjorde landstinget i Uppsala tillsammans med bland andra Apoteket en genomgång av läkemedlen vid sju av länets äldreboenden. Efter djupintervjuer av både patienter och personal visade det sig att äldre ofta äter för mycket mediciner och att läkemedel skrivs ut slentrianmässigt när dom egentligen inte behövs. Varje patient som var med i studien tog ungefär 12 olika mediciner om dan. Av dom kunde i genomsnitt en medicin plockas bort. Medicinkostnaden minskades med 671 kronor per patient, samtidigt som många gamla upplevde att de mådde bättre eller oförändrat när de fick färre tabletter. Bodil Lidström från apoteket är nöjd med studien som är unik i sitt slag. - Resultaten pekar ju på att man kan få en bättre kvalitet på läkemedelsanvändningen hos de äldre och att man måste utvärdera effekterna av läkemedlen, säger hon. Att gå in och granska personal och patienter på varje äldreboende är inte möjligt, anser Margareta Bäckman som är sjuksköterska på Karl-Johangårdarna i Uppsala. som ändå anser att studien är mycket värdefull. Kontakta reportern: Ola Björnör