Flygtillstånd på Sundbro överklagas

Boende i området kring Sundbro flygfält strax norr om Uppsala har överklagat tillståndet för flygverksamheten där till Miljödomstolen. Även Uppsala flygklubb överklagar eftersom klubben inte är nöjd med villkoren för verksamheten:

Det var i mars i år som länsstyrelsen fattade beslut om fortsatt verksamhet på flygfältet. Men det dröjde inte länge innan beslutet överklagades till Miljödomstolen.

Fjorton personer som bor i området kring Sundbro flygfält är framförallt kritiska till den, som de kallar, ”bristfälliga miljökonsekvensbeskrivning” som gjorts. De vill att Miljödomstolen ska lämna över ärendet till länsstyrelsen igen för en ny handläggning.

Men de boende yrkar också på mer drastiska åtgärder. I första hand vill de att ansökan från flygklubben om tillstånd för verksamheten ska avslås helt och hållet. I andra hand, om det inte går, så vill de att flygverksamheten på Sundbro kraftigt ska minskas, och inga undantag ska göras för tävlingar, flyguppvisningar eller liknande arrangemang.

Men inte bara de boende är kritiska till länsstyrelsens beslut om tillstånd. Även företrädare för Uppsala flygklubb är missnöjda, och har därför även de överklagat till Miljödomstolen.

Bland annat så hade länsstyrelsen beslutat att flygklubben endast får bedriva verksamhet på flygfältet varannan söndag. Det här tycker klubben är alldeles för strikt, deras verksamhet bedrivs mest på helger, och sådana restriktioner skulle få stora ekonomiska konsekvenser, skriver klubben i överklagan.

Vidare så finns det nu restriktioner för hur plan får landa och starta på banan. Där menar klubben att alla plan av säkerhetsskäl alltid åtminstone måste få landa. Restriktionerna borde enbart gälla startande plan.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se