Uppala

Nya rutiner krävs efter självmord

Socialstyrelsen kräver att allmänpsykiatrin vid landstinget i Uppsala upprättar rutiner för hur läkemedel till självmordsbenägna ska föreskrivas. Det, efter att en självmordsbenägen patient fått flera olika läkemedel utskrivna av olika läkare, något som resulterade i att han inte följdes upp tillräckligt ofta och efter flera försök att förgifta sig, slutligen begick självmord.

I februari 2007 blev en patient inom allmänpsykiatrin vid landstinget i Uppsala sämre, han gjorde ett självmordsförsök och vårdades på sjukhus, där man bestämde att han i fortsättningen måste ha tätare kontakt med läkare och kurator.

Patientens medicinering korrigerades och ett återbesök bokades två månader senare, något som enligt Socialstyrelsen var alldeles för långt fram i tiden, med tanke på patientens försämrade tillstånd, blandningen av läkemedel som ordinerats, dess effekt och bieffekt. Särskilt med tanke på att patienten tidigare försökt att ta sitt liv genom läkemedelsförgiftning.

När det nu står klart att patienten begått självmord genom läkemedesförgiftning, kräver nu Socialstyrelses att allmänpsykiatrin vid landstinget i Uppsala upprättar rutiner för hur läkemedel till självmordsbenägna ska föreskrivas.

Monika Titor
monika.titor@sr.se