Österbybruk

Föräldrar undrande till femåringsflytt

Flera föräldrar i Österbybruk oroar sig för hur det ska gå för femåringarna i förskolan där efter den omflyttning som ska genomföras inför hösten, en omflyttning som görs för att klara av det ökade trycket inom barnomsorgen.

I ett brev till politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun och till rektorer ställer de flera krav på hur bland annat måltiderna ska fungera.

De arton föräldrarna är också övertygade om att det inte är en tillfällig lösning som behövs, utan menar att en ytterligare förskoleenhet borde byggas.