uppsala

Nya arbetsmetoder väntar socialnämnden

De barn och ungdomar som har placerats på institution av Uppsala kommun bor ofta där för länge. Det gör också att kostnaderna för socialnämnden skenar iväg år efter år. Men några extra pengar för att komma till rätta med ekonomin får nämnden inte inför nästa år. Istället måste man hitta nya arbetssätt som gör verksamheten billigare.

– Nya arbetssätt, nya metoder och nya behandlingar, bättre samarbete med landstinget ska förhoppningsvis leda till att vi kommer till budget i balans, säger Anders Aronsson folkpartistiskt ordförande i socialnämnden.

Det kommunala arbetet med ungdomar i Uppsala som behöver skydd, stöd och hjälp har länge dragits med ett underskott. Det vill nu politikerna få ordning på. Men istället för att skjuta till extra pengar så vill de nu att nämnden ska hitta nya arbetsmetoder som ska få ned kostnaderna.

Uppsala kommuns socialnämnd har höga kostnader om man tittar på andra jämförbara kommuner. Det medger Eva Ben Ouali som är uppdragschef på Uppsalas sociala enhet och hon menar att det till stor del beror på långa institutionsplaceringar:

– Där har vi ett problem i Uppsala kommun och det är t ex äldre tonåringar som inte kan flytta ut från institution pga att det inte finns något boende som vi kan erbjuda med ett gott stöd. Det här gör att kommunen kanske får onödigt stora kostnader för en institutionsplacering som måste förlängas för att man inte har något annat att komma ut till. Det ser vi som en allvarlig brist, säger Eva Ben Ouali.

En speciell projektgrupp vid den sociala enheten går nu igenom varje enskild placering för att se om det är den optimala lösningen men Eva Ben Ouali tror inte att enbart det arbetet kommer att få nämndens ekonomi i balans.

– Det är ju tråkigt att säga det men jag tror inte det räcker. Jag brukar säga att vi drar inte med oss underskottet över årsskiftet men barnen är kvar, förklarar hon.

 

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se