uppsala

Advokatbrist väntar i Uppsala

Det är brist på familjerättsjurister i Uppsala och om fem, tio år kommer det förmodligen också vara brist på försvarsadvokater vid brottmål. Det menar advokaten Robert Wikström, vid advokatsamfundet i Uppsala. Skälet är bland annat att allt fler unga jurister väljer affärsjuridiken istället för juridik där man företräder enskilda personer.

Juriststudenterna Ilja Tykesson och Anna Alriksson i Uppsala tycker det är svårt att välja innan utbildningen är avslutad, men visst lutar det ändå åt affärsjuridiken.

– Jag har många planer, framför allt vill jag bli domare i högsta domstolen. Men som affärsjurist kan du välja mellan många olika inriktningar och så finns det mer pengar där, säger Anna Alriksson.

– Man har många fler möjligheter som affärsjurist än som ”straffrättare”, säger Ilja Tykesson.

Allt färre unga jurister vill jobba med frågor som rör familjerätt och straffrätt, alltså med fall som till exempel skilsmässor, misshandelsfall eller inbrott. I stället lockar affärsjuridiken, big business och de stora summorna.

Enligt en undersökning av Advokatsamfundet har nästan alla biträdande jurister de senaste åren hamnat på affärsjuridiska byråer i storstäderna, och andelen advokater som arbetar med humanjuridik har minskat för varje mätning. Lägg till att en stor del av de som nu arbetar som humanjurister snart ska gå i pension.

Juristen Robert Wikström i Uppsala sitter i styrelsen för mellersta avdelningen av Sveriges Advokatsamfund. Han ser den här trenden, och menar att det redan nu är brist på familjerättsjurister i Uppsala, något hans byrå inte arbetar med.

– Folk söker familjerättsjurister. Vi får hänvisa kunderna till andra jurister, då märker man en förtvivlan hos kunderna eftersom de redan ringt till en del byråer, säger Robert Wikström.

När det gäller brottmålsadvokater så klarar sig Uppsala ganska bra än så länge, menar Robert Wikström, eftersom många som pluggat här väljer att stanna kvar, och då kan tänka sig att arbeta även med sådant. Så kommer det inte alltid se ut:

– När det gäller vardagsjuridiken: misshandeln på krogen, slagsmålet på skolan, skadegörelsen så är det i dag inga problem att få en försvarare. Men om fem till tio år så ser vi samma trend här, då väljer juristerna affärssidan istället, säger Robert Wikström.

Följderna av en brist på humanjurister är allvarliga, menar Robert Wikström. Rättsäkerheten urholkas när inte alla kan få hjälp i tid och kompetensen sänks inom kåren om de bästa juristerna väljer affärsjuridiken. Hans lösning på frågan är lätt:

– Pengarna är en viktig faktor. Taxan för offentliga försvarare måste höjas, enligt Robert Wikström.

Klara Johansson
klara.m.johansson@sr.se