Brist på musiker ger tysta gudstjänster

Bristen på kyrkomusiker gör att det riskerar att bli tyst på gudstjänsterna inom Svenska Kyrkan i framtiden. Enligt Kyrkomusikernas riksförbund är det stor brist på kyrkomusiker.
I Uppsala stift är till exempel nästan en av tio kyrkomusikertjänster vakanta - de flesta i mindre församlingar och situationen lär knappast blir bättre med tiden. Många av kyrkomusikerna kommer nämligen snart att gå i pension och det är få som är intresserade av att utbilda sig till kyrkomusiker.