enköping

Avgörande beslut om motorbana nära

Runt 7800 personer har skrivit på en namninsamling på internet för en motorbana i Enköping. I kväll fattar politikerna i kommunfullmäktige sitt beslut, och det mesta tyder på att det blir ett ja.

I tio har Bo Fallbrink, från bolaget Aros Racetrack Development arbetat för att få bygga en stor anläggning för motorsport i Enköping. Planerna är nu en anläggning för diverse arrangemang.
- Det kommer bli ett stort område på 145 hektar, där vi kommer att bygga en eventanläggning med inslag av motorsport. Tanken är att vi ska ha alla möjliga arrangemang där, utställningar, utbildningar mässor och rockgalor. Och även en drag racingbana, en ovalbana och en landsvägsbana för racing.

Skogsområdet med hundraåriga tallar och späda björkar är lika stort som 150 fotbollplaner. Här kan Viking Motor Park, en anläggning med tre olika banor för motorsport snart byggas om politikerna och miljödomstolen säger ja. Närmaste grannar är Enköpings regemente, soptippen och ett stenbrott. Men på andra sidan hittar man ett bördigt åkerlandskap. Här bor Lennart Sollenberg, bara två kilometer bort från den tänkta anläggningen:
- Vi alla som bor öster om motorbanan och får bullret maximerat, vi ser med bävan att få en motorbana inom syn och hörhåll.

Det är rädsla för buller, föroreningar och ökad trafik som oroar de boende mest. I kväll tar politikerna ställning till detaljplanen över området och ett godkännande kan liknas vid att ge motorbanan bygglov. Själva verksamheten måste sedan prövas i miljödomstolen. Och en ansökan om miljöprövning ska skickas in så snart politikerna sagt sitt. Om miljödomstolen ger klartecken är planen att den första delen av verksamheten ska vara igång om 3-5 år.
- Vi tar absolut inte ut något i förskott, men vi tycker att det ser ljust ut och vi hoppas naturligtvis på ett ja, säger Bo Fallbrink.

Lennart Sollenberg är inte lika optimistik inför kommunfullmäktiges beslut.
- Det skulle vara ett mirakel om det skulle vända åt rätt håll för vår del.

Christine Odén
christine.oden@sr.se