Uppsala

"Låt Uppsala Garnison vara kvar"

– Låt Uppsala Garnison och Ärna flygplats vara kvar som en del av försvarets grundorganisation! Det skriver ledande företrädare för både Uppsala och Stockholms län i ett brev till Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.

Man betonar vikten av flygbasen i Uppsala ur ett nationellt säkerhets- och beredskapsperspektiv, och i brevet sägs också att Ärnas potential som civil flygplats ger regionen viktiga utvecklingsförutsättningar och sänker försvarets driftskostnader.