Uppsala

Blivande dekanus ny ordförande i medicinsällskap

Vid den årliga stämman i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning valdes uppsalaprofessorn Göran Magnusson till ny ordförande.

Göran Magnusson är 62 år och idag verksam vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, och blir vid halvårsskiftet också dekanus för medicinska fakulteten. Ordförandeskapet omfattar en fyraårsperiod med möjlighet till ett omval.