Enköping

Klart ja till planerna för ny motorbana

Det blev som väntat ett rungande ja till motorbanan när politikerna i Enköping sent i går kväll röstade om detaljplanen för området. Efter votering räknade ordförande i kommunfullmäktige till 47 ja- och 4 nej-röster.

Beslutet föregicks av en lång debatt, och allmänhetens frågestund på en halvtimme ägnades nästan uteslutande åt just planerna för Viking Motor Park.

– Hur säkerställer man att närboende inte får en försämrad, eller till och med skadlig, boendemiljö? var en av frågorna från allmänheten.

Åhörarplatserna i kommunfullmäktigesalen i Enköpings nämndhus är fyllda redan innan mötet börjar. Extra stolar tas in och ett par yngre medborgare får nöja sig med att vila mot väggen. Atmosfären är spänd. Politikernas debatt om motorbanan varar i två och en halv timme. Socialdemokraten Annelie Djurklou är en av de första att ta till orda.

– Motorbanan ger arbetstillfällen och det kompletterar näringslivet i Enköping.

– Enköping ska vara en bra och trevlig kommun att bo i, men om vi inte kan ta någon mark i anspråk för någonting, då kommer vin inte att kunna utveckla framtiden, sa Åke Hedén(c).

Socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet talar alla varmt om motorbanan. De lyfter fram arbetstillfällen och tillväxt som argument. Några av socialdemokraternas ledamöter som inte delar partiets mening har stannat hemma. Folkpartiet som sagt sig vara motståndare tidigare, visar sig nu vara oeniga - så också sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet och miljöpartiet framhåller däremot nackdelar som buller och negativ klimatpåverkan.

– Top fuel racing, det är alltså denn klassen av dragracing som har störst motorer, ungefär som en Boeing 767-motor fast utan bullerdämpning - att det är oljud står klart för var och en, sa Magnus Ahlqvist, vänsterpartiet.

Efter två och en halv timme är det så dags för beslut. Och omröstningen utföll alltså med 47 ja-röster och 4 nej-röster.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund(m) är glad men inte förvånad.

– Det handlar om många arbetstillfällen för Enköpingsborna. jag ser det här som en teknisk möjlighet att utveckla vår miljö och vårt klimattänkande.

Miljöpartitets Georg Olsson är inte heller förvånad men lite uppgiven över resultatet.

– Det är tråkigt för utvecklingen i Enköpings kommun. Jag tror att det här kommer att försämra våra möjligheter att växa som stad.

Nu ska motorbanans verksamhet prövas i miljödomstolen. Och beslutet i kommunfullmäktige kan komma att överklagas av boende i det berörda området.

Christine Odén
upplandsnytt@sr.se