Dåligt stöd vid gymnasieval i Uppsala

Niondeklassarna i Uppsala får inte den hjälp de ska ha när de ska välja program till gymnasiet. Det visar en ny utvärdering som gjorts inom Uppsala kommun.
- Jag tycker de borde informera mer i skolan, och att de kommer från gymnasieskolorna och berätttar lite om dem, säger Eldar Sahbani som går i nian på Brantingskolan i Uppsala. Klass 9 B på Brantingskolan håller precis som alla andra klasser just nu på med valet till gymnasiet, och många tycker att de vet för lite. Enligt en ny utvärdering är det bara drygt varannan elev som tycker att de fått tillräcklig information om de program de är intresserade av. Enligt utvärderingen finns det flera förklaringar till det här. Dels hänger kvaliten på informationen mycket på de enskilda studievägledarna, eftersom få skolor har någon målsättning för sånt här. Dels är två tredejedelar av studievägledarna obehöriga, så kanske klarar de inte av ansvaret själva, enligt utvärderingen. Per Hedström arbetar på Brantingskolan och hör till de få behöriga studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Han tycker att studievägledningen får för lite resurser i Uppsala, och han hör från många andra studievägledare att de tycker att allt ansvar ligger på dem: - Det saknas stöd och uppmuntran från skolledningen. Att det inte prioriteras lika mycket som andra saker i skolan. Bland dem som börjar gymnasiet i Uppsala är det i dag bara tre av fyra som tagit examen efter fyra år, de andra har till exempel bytt linje eller hoppat av. Per Hedström tror att färre skulle välja fel om informationen inför gymnasievalet fungerade bättre. Det tror också Björn Bylund, som är handläggare för gymnasiefrågor centralt på kommunen - de brister som finns idag är ett problem menar han: - Det är klart att det är ett problem, man behöver se över informationen. Kontakta reportern: Lisa Helgesson