Nämnd vill ha kortare namn

Redan tre månader efter att Uppsala kommuns nya organisation införts så begär nu en av de nya nämnderna att få byta namn.
Det är Produktionsnämnden för teknik och leverantörsverksamhet som tycker att det 51 bokstäver långa namnet är för otympligt och svårt att säga. Nämnden vill i stället heta samma sak som sin förvaltning - och skriver till Kommunstyrelsen att de vill ändra namnet till "Produktionsnämnden för teknik och service" - ett namn med bara 37 bokstäver.