Uppsala

Specialgranskning av Attendo Care

Uppsala kommun kommer att granska vårdföretaget Attendo Care extra framöver. Händelsen nyligen med den äldre man som blev utan hemtjänst i sex dagar är en av anledningarna, och nu ska de senaste årens anmälningar sammanställas.

Kristdemokraten Ebba Busch, ledamot i äldrenämnden i Uppsala och i individutskottet där ärendet med mannen togs upp i veckan.

– Det är en allvarlig händelse, och vi ser extra allvarligt på det här eftersom vi har haft flera allvarliga incidenter med Attendo care tidigare. Detta gör att vi kommer att se över de anmälningar som kommit in för att kunna avgöra om detta är en enskild engångshändelse eller om detta är en del i ett mönster.

I slutet av februari blev en äldre man i Uppsala utan hemtjänst i sex dagar eftersom Attendo Cares hemvårdsenhet i Heidenstam felaktigt avregisterat mannen som död. Det berättade vi om i Radio Uppland i tisdags.

I och med felet fick mannen ingen lunch levererad för tre dagar, övriga tre räckte matlådorna i kylskåpet. Det visar kommunens svar till Länsstyrelsen som utreder det hela. I svaret skriver också äldrenämnden att det var ”lyckosamma omständigheter” som gjorde att ingen kom till allvarlig skada, som att anhöriga såg till och köpte mat till mannen.

Attendo Care har varit i blåsväder tidigare, både kortidsboendet Rondellen i Uppsala och hemvården i Heidenstam har fått skarp kritik av Länsstyrelsen, och Socialstyrelsen utreder ytterligare ett fall på Rondellen.

Enligt kommunen och företaget ska rutinerna i verksamheterna ha förbättrats, och en oanmäld inspektion förra året på Heidenstam visade på det. Men mot bakgrund av tidigare händelser vill äldrenämnden nu ändå ha en större genomgång.

– Det är en sammantagen genomgång kan man kalla det där vi kommer att titta på anmälda händelser som har kommit in.

Även kommunens hemtjänst har ju fått kritik av länsstyrelsen, i höstas bland annat, varför tittar ni inte på andra än Attendo Care?

– Vi har ständigt väldigt hög vaksamhet vad det gäller anmälningsärenden som kommer in, oavsett var de kommer ifrån. Men just för att vi har haft en lite annorlunda historia med Attendo Care så vill vi ta ett extra ansvar här.

Utredningen kring Attendo Care ska preliminärt presenteras på nämndens möte i juni. Företagets kontrakt på Heidenstam löper till i höst, och hittills har Ebba Busch förtroende för företaget.

– Just nu så, innan vi har kommit fram till någonting, så har vi fortfarande ett gott förtroende för Attendo Care, men under uppsyn.


Klara Johansson
klara.m.johansson@sr.se