Ny metod att förutsäga hjärtproblem

Genom att mäta fyra specifika riskmarkörer i form av olika proteiner i blodet, kan man se om en person löper hög risk att dö i hjärtsjukdom. Det har forskare vid Uppsala universitet visat i en studie som redovisas i tidskriften New England Journal of Medicine.

Patienterna i undersökningen kommer från långtidsstudien i Uppsala av vuxna äldre män, Ulsam. Under en tioårig uppföljning av 1 135 äldre män avled 315, varav 136 i en hjärtsjukdom. Forskarnas analys visade att de fyra markörerna hade kunnat förutse risken för att dö i någon hjärtsjukdom. Hos patienterna hölls andra riskfaktorer som ålder, blodtryck, kolesterolnivå och diabetes under kontroll.