Norrtälje

Avgående kommundirektör kräver miljonbelopp

Uppsägningen av kommundirektören i Norrtälje Lilian Eriksson är felaktig och strider mot gällande anställningsavtal. Det hävdar Lilian Eriksson själv i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Lilian Eriksson skriver att det inte går att bryta det anställningsavtal hon har på fem år, vare sig av personliga skäl eller arbetsbrist. Hon kräver nu fem årslöner i ersättning, eller motsvarande 4,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande moderaten Kjell Jansson säger att det är helt orimligt att betala ut mer än en årslön och att det nu blir kommunens jurister som får avgöra vem som har rätt.

Uppsägningen av Lilian Eriksson skedde i tisdags efter en längre tids turbulens och flera chefsavhopp i Norrtälje kommun.

Det formella beslutet att säga upp Lilian Eriksson ska tas av kommunstyrelsen den 9 juni.