Utländsk bakgrund ovanligt bland SLU-studenter

Trots att andelen nya högskolestudenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka i landet har Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala endast 7 procent studenter med invandrarbakgrund.

Förra läsåret var 17 procent av högskolenybörjarna antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. För tio år sedan var andelen 11 procent, enligt Statistiska centralbyrån. På Uppsala universitet har 18 procent av nybörjarna utländsk bakgrund.