Uppsala

Kyrkan brister i jämställdhet

Kyrkan i Uppsala har stora brister i jämställdheten. Det rapporterar JämO efter att ha granskat kyrkans jämställdhetsarbete.

Kyrkokansliet i Uppsala hade stora problem med sitt arbete för jämställda löner. Uppsala stift och Uppsala domkyrkoförsamling var de arbetsgivare som hade störst brister i sina jämställdhetsplaner av alla. Det blev resultatet när JämO granskade 27 arbetsgivare inom Svenska kyrkan.