Enköpings kommun frias på nytt

Idag kom Hovrättens dom i fallet kring Enköpings kommuns dumpning av miljöfarligt avfall på Hummelstatippen. Kommunen frikändes i tingsrätten och får nu också stöd i hovrätten.
Det var i mitten av 1990-talet som några hyreshus revs på Lillsidan i Enköping. Avfallet från rivningen kördes sedan till Hummelstatippen och dumpades där. Sammanlagt rörde det sig om cirka 7000 ton avfall. Åklagaren hävdade i tingsrätten att kommunen inte hade tillstånd att dumpa på tippen och att det dessutom rörde sig om miljöfarligt avfall. På tippen hittades bland annat 350 element, 20 badkar och mängder av rör och trappräcken. Alla inblandade friades i Tingsrätten utom en av kommunens tjänstemän som dömdes till dagsböter för oaktsamhet. Men domen överklagades till Hovrätten eftersom åklagaren ville att ytterligare en tjänsteman skulle fällas och att kommunen skulle tvingas betala så kallad företagsbot. Det tyckte inte hovrätten och fastsällde därför tingsrättens friande dom mot kommunen och den andra tjänstemannen.