Uppsala

Projekt ska ge bussar företräde

Uppsala kommun har fått 12,4 miljoner kronor för att minska sin påverkan på klimatet.

Pengarna som kommer från Naturvårdsverket ska bland annat gå till biogas och till ett projekt där bussar i linjetrafik i Uppsala ska få företräde i vissa korsningar med trafiksignaler. Allt för att ge mindre stopp och gynna busstrafiken.

En allmän satsning på att få fler att åka kollektivt ska också genomföras.