Relationskurser för blivande föräldrar

Svenska kyrkan är med och anordnar kurser för blivande föräldrar i Knivsta och Uppsala. Efter mödravårdens föreläsningar om förlossning och amning pratar kyrkans representanter om hur man gör för att hålla ihop förhållandet efter det att barnet kommit. Kursen kan bli en väg in i Svenska kyrkan.

– Vi har erbjudit att gå in i föräldrautbildningen och prata om det som händer efter förlossningen, när två blir tre, hur det är att leva tillsammans. Kan man kommunicera och prata med varann så kan man lösa väldigt mycket, säger Birgitta Almlöf-Karlsson som arbetar som förskolelärare inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Under kurstillfället som Svenska kyrkan håller i får de blivande föräldrarana lära sig att kommunicera, de får sitta mitt emot varandra och prata om förväntningarna, på varandra och på framtiden. Petter Nerlius som ska bli pappa i sommar tycker att svenska kyrkans kurs är bra.
– Det vi pratade om var just att man får någonstans bestämma sig för att man vill att relationen ska fungera och sen måste man måste jobba på det. Man ska inte tro att man blir förälskad och då är det klart, utan det är någonting man gemensamt måste jobba på och kanske framförallt när det är bra, inte börja jobba på det när det är dåligt, för då är det kanske redan försent, säger Petter Nerlius.

Och att det är Svenska kyrkan som lär ut hur man lyckas hålla ihop, är inget problem för Petter Nerelius.
– Svenska kyrkan gör mycket bra saker som inte är missionerande, för jag har väldigt svårt för missionerande eftersom jag själv inte är troende. Att relationen ska överleva är ju inget specifikt kristet, det kan jag köpa som icke kristen. Om det är en diakon, eller en pedagog som pratar, det spelar ingen roll.

Sedan 1996 föds man inte längre in i Svenska kyrkan. Äldre medlemmar dör ut och det fylls inte automatiskt på med nya. På 1970-talet låg medlemstalet på över 95% av befolkningen, i dag är man nere i 74%. Och Svenska kyrkan försöker att hitta sin nya roll. Gunilla Risberg, diakon i Uppsala Domkyrkoförsamling ser gärna att föräldarkurserna för med sig nya medlemmar.
– Vi går ju inte in i den här uppgiften utifrån att vi vill missionera eller evangelisera, utan vi ser ett behov som vi som kyrka vill svara upp till. Det är klart att det är ju väldigt roligt om det här blir en väg in i kyrkan, men det är inte det som är den huvudsakliga målsättningen, säger Gunilla Risberg.

Monika Titor
monika.titor@sr.se