Stort lokalt stöd för slutförvar

Det finns ett starkt stöd bland dom boende i Östhammar för att slutförvaret av använt kärnbränsle ska ske i just Forsmark. 77 procent av de som tillfrågats är för eller helt för att kommunen väljs som plats.

Det visar en färsk opinionsundersökning som Synovate genomfört på SKB:s uppdrag.

Även i Uppsala och Tierps kommuner är en majoritet av de tillfrågade för eller helt för ett slutförvar i grannkommunen, även om andelen positiva minskar i takt med att det geografiska avståndet till den aktuella platsen ökar.

Undersökningen genomfördes av Synovate under perioden 9-21 april och omfattar 800 genomförda intervjuer med boende i Östhammars kommun, 400 personer i Uppsala kommun, samt 150 i Tierps.