Uppsala

Få märker integrationsarbete

Åtta av tio Uppsalabor märker inte alls eller lite av kommunens insatser för att förbättra integrationen i kommunen. Det visar undersökningen Integrationsbarometern för 2007.

I undersökningen framkommer också att en klar majoritet, 85 procent, anser att det bästa bostadsområdet är ett område där svenskar och invandrar bor tillsammans och från förra undersökningen 2004 är det färre som tror att invandrare föredrar att bo i invandrartätaområden.

9 av 10 menar också att för en lyckad integration krävs det att svenskar och invandrare är villiga att mötas på lika villkor.