Uppsala

Gruppboende utdömt för fuktskador

Uppsala kommuns gruppboende på Kålsängsgränd har så dålig inomhusmiljö att miljö- och hälsoskyddnämnden nu förbjuder kommunen att använda lokalerna. Länge har ansvariga politiker och tjänstemän vetat om att huset är ”sjukt”, men bygget av ett nytt boende i Vattholma har dragit ut på tiden.

Eva Andersson är boendeassistent på Kålsängsgränds gruppboende. Hon fruktar att förbudet kommer innebära att de boende splittras till olika evakueringsboenden.

– Det är katastrof eftersom vi snart ska härifrån. Ska vi flytta vill vi ju flytta tillsammans, säger Eva Andersson, boendeassistent på Kålsängsgränds gruppbostad.

Det luktar av fukt redan i trapphuset där fem funktionshindrade har sina bostäder. När miljökontoret i februari förra året genomför en inspektion, upptäcks att luften är dålig och att det finns fukt- och mögelskador i lägenheten. Fastighetsägaren Diakonistiftelsen svarar då miljökontoret att de inte tänker göra något åt problemen, eftersom gruppboendet ändå planerar att flytta. Ett svar som miljökontoret accepterar.

En ny gruppbostad ska byggas i Vattholma. Men datumet för flytten har hela tiden skjutits fram och nu är en flytt aktuell först i april nästa år. Pär Jutestål, boendeassist, tycker inte det känns bra att arbeta i det sjuka huset.

– Det är klart att det inte känns bra. Men om alternativet är en uppsplittring så ser jag hellre att vi stannar kvar här ett halvår eller ett år till.

Men miljö- och hälsoskyddsnämden tycker att det är oacceptabelt att de boende ska tvingas bo i den dåliga miljön fram till april nästa år. Därför har man utfärdat ett förbud att använda lokalerna, med stöd av miljöbalken. Beslutet börjar gälla den 1 september och är förenat med ett vite på 30 000 kr per månad om de boende bor kvar i lägenheten.

– Jag har inte fått de här uppgifterna förrän i dag, säger Stig Rådahl (m) ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder. Jag har inte hunnit läsa skrivelsen från miljö- och hälsoskyddsnämnden, så jag vet inte vad de har för bevekelsegrunder, men jag tycker det är olyckligt att någon ska behöva bo i en lokal där det är så dåligt att man inte kan bo.


Christine Odén
upplandsnytt@sr.se